Προσωποποιημένη Θεραπεία

Όλα τα θεραπευτικά μοντέλα αποκτούν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όταν προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε θεραπευόμενου ατόμου.

Γι’ αυτό το λόγο και εμείς γνωρίζοντας τα θεραπευτικά μοντέλα, επιλέγουμε ό,τι ταιριάζει από το καθένα και το προσαρμόζουμε!

#Λογοθεραπεία #Εργοθεραπεία #Ψυχοθεραπεία #ΕιδικήΔιαπαιδαγώγηση #Συμβουλευτική #Θεραπεία #ΘεραπευτικήΑγωγή #ΤεστΔυσλεξίας

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *