Ψυχοθεραπεία

 • Τι είναι η ψυχοθεραπεία;  

Η Ψυχοθεραπεία είναι η διαδικασία κατά την οποία επιστημονικά κατοχυρωμένες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση και θεραπεία ψυχολογικών δυσκολιών και διαταραχών ενηλίκων και ανηλίκων. Συνήθως είναι ατομική αλλά μπορεί να ασκηθεί και σε μικρές ομάδες.  

 • Ποιος κάνει ψυχοθεραπεία; Τι περιλαμβάνει; 

Η διάγνωση και η ψυχοθεραπεία (βάσει Νόμου) ασκείται αποκλειστικά από ψυχιάτρους και ψυχολόγους που έχουν εκπαιδευτεί σε αυτό το αντικείμενο. Συνοπτικά, αρχικά θεραπευτής και θεραπευόμενος συζητούν και μαζί ορίζουν τους στόχους της συνεργασίας τους, δηλαδή τις δυσκολίες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων (συνεδριών), ο ειδικός προτείνει λύσεις και οδηγίες που με την συνεργασία του θεραπευόμενου θα οδηγήσουν σταδιακά στο επιθυμητό αποτέλεσμα.  

 • Υπάρχουν διάφορες μορφές ψυχοθεραπείας; Πως θα επιλέξω την καταλληλότερη για μένα; 

Έχουν καταγραφεί πάρα πολλά είδη ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.ΟΥ) και διεθνείς επιστημονικές οργανώσεις που αποτελούνται από τους έγκριτους κι έμπειρους ειδικούς σε κάθε είδος ψυχικής διαταραχής συνεξετάζουν τα αποτελέσματα όλων των ερευνών που μελετούν την αποτελεσματικότητα των ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων και καταλήγουν σε κατευθυντήριες οδηγίες. Οι οδηγίες αυτές καθορίζουν ποιό είδος θεραπευτικής παρέμβασης είναι το πιο αποτελεσματικό για ποιά δυσκολία.

Με βάση όλες τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και πλήθος μελετών, η  Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία έχει αποδειχτεί και προτείνεται ως  η πιο αποτελεσματική θεραπεία για μια σειρά δυσκολιών που ταλαιπωρούν  ενήλικες αλλά κι ανηλίκους:

 • Διαταραχές Άγχους – Κρίσεις Πανικού 
 • Φοβίες
 • Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή
 • Διαταραχές Διάθεσης (Κατάθλιψη)
 • Ψυχοσεξουαλικές Δυσκολίες
 • Θεραπεία Ζεύγους – Οικογένειας
 • Άγχος Αποχωρισμού
 • Άλυτο Πένθος (σε κάθε είδους απώλεια π.χ. απώλεια ανθρώπου, διαζύγιο)
 • Δυσκολίες Συμπεριφοράς
 • Δυσκολίες στις Κοινωνικές Δεξιότητες
 • Δυσκολίες στην Διεκδικητική Συμπεριφορά

©Λία Κουμαντάνου, Ψυχολόγος Msc – Ψυχοθεραπεύτρια Συμεριφοράς, Υποψ. Δρ. Ψυχιατρικής