Φωτογραφίες

Παρακάτω μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από το Κέντρο μας στην Αργυρούπολη και στην Κατερίνη.

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ:


ΚΑΤΕΡΙΝΗ: