Πρόγραμμα Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Το Κέντρο μας παρέχει Πρόγραμμα Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων που βοηθά το παιδί σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του.