Κατερίνα Βλατάκη

Η Βλατάκη Κατερίνα είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφικής Παιδαγωγικής Ψυχολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MA) στην Εκπαίδευση Παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες του University of Sunderland στην Αγγλία και κάτοχος του Advanced Professional Diploma in Learning Difficulties and Behaviour Problems (BTEC) του Athenian College στην Αθήνα. Έχει εργαστεί ως ειδική παιδαγωγός σε σχολεία της Αγγλίας και σε ιδιωτικά κέντρα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Επιπλέον, έχει εργαστεί σε ιδιωτικά ΙΕΚ στην Αθήνα εκπαιδεύοντας φοιτητές στον τομέα των Παιδαγωγικών. Έχει μετεκπαιδευτεί στις μεθόδους TEACCH και PECS αλλά και σε θεραπευτικές παρεμβάσεις μαθησιακών δυσκολιών. Πιο συγκεκριμένα, έχει εμπειρία στην αξιολόγηση, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών προγραμμάτων παρέμβασης σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές, μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς. Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το Post Graduate Certificate στην Παιγνιοθεραπεία στην Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθεραπείας στην Αθήνα και έχει παρακολουθήσει μεγάλο αριθμό σεμιναρίων και συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό που αφορούν στην Ειδική Αγωγή, την Παιγνιοθεραπεία και την Δραματοθεραπεία. Τέλος, είναι πιστοποιημένο μέλος της Play Therapy UK (PTUK).