Δομή Πρωινής Θεραπευτικής Απασχόλησης

Στο Κέντρο στην Αργυρούπολη λειτουργεί Δομή Πρωινής Θεραπευτικής Απασχόλησης. Σε λίγο καιρό θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το τι είναι η Δομή αυτή και πώς μπορεί να υποστηρίξει ουσιαστικά το παιδί.